Thông tin hội chợ 

Cơ quan Chỉ đạo:  Bộ Công Thương 

                          Ủy bản nhân dân thành phố Hà Nội 

Cơ quan Chủ trì: Sở Công Thương Hà Nội 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN - Sở Công Thương Hà Nội 

 

Liên hệ Ban Tổ Chức: 

 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN(IDC)

Địa chỉ: Số 176, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 983862333

Fax: +84 24 33526679

Email: hanoigiftshow@idc.gov.vn

Đang tải dữ liệu...