BAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN(IDC)

Địa chỉ: Số 176, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 983862333

Fax:+84 24 33526679

Email:hanoigiftshow@idc.gov.vn

Liên hệ trực tuyến

Đang tải dữ liệu...