BAN TỔ CHỨC

Cơ quan Chỉ đạo: Bộ Công Thương

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Cơ quan Chủ trì: Sở Công thương Hà Nội

Đơn vị Thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN - Sở Công Thương Hà Nội

 

 

Liên hệ Ban Tổ chức: 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN(IDC)

Địa chỉ: Số 176, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 983862333/ 04.33550648

Fax: +84 24 33526679

Email: hanoigiftshow@idc.gov.vn

Đang tải dữ liệu...